boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Update vroegsignalering

Verhuurders & Woningcorporaties

In eerdere artikelen hebben we geschreven over de op 1 januari 2021 in werking getreden Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening. In voornoemd Besluit is opgenomen dat een verhuurder van een woning verplicht is om huurachterstanden te melden bij de betreffende gemeente. De huurder moet ook op de hoogte worden gesteld van de melding aan de gemeente.

Indien je als verhuurder niet aan deze meldplicht voldoet, kan dit consequenties gaan hebben als je de huurder wil gaan dagvaarden. Kantonrechters van de rechtbanken Amsterdam en Noord-Nederland hebben laten weten dat zij ervan uitgaan dat een verhuurder zich zal houden aan de informatie- en meldverplichtingen, welke zijn opgenomen in het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Zij willen bij de dagvaarding bewijs zien van de melding aan de gemeente, alsmede de melding aan de huurder. Indien deze bewijzen niet worden overgelegd, is de kans aanwezig dat zij de gevorderde ontbinding en ontruiming zullen afwijzen.

Landelijk beleid

Inmiddels heeft de rechtbank Amsterdam al een verstekvonnis gewezen waarbij de ontbinding en ontruiming werden afgewezen omdat uit de dagvaarding niet bleek dat de verhuurder aan de informatie- en meldverplichtingen had voldaan.

Er is echter nog geen landelijk beleid opgesteld. De rechtspraak zal deze nog wel gaan opstellen. Het is echter nog niet bekend wanneer dit beleid gereed zal zijn.

Dagvaarding aangepast

Onze dagvaarding voldoet aan de informatie- en meldverplichtingen. Bij onze dagvaarding overleggen wij het bewijs van aanmelding bij de gemeente alsmede de 14-dagen brief, waarin is opgenomen dat de huurder door de verhuurder is gewezen op de mogelijkheid van gemeentelijke schuldhulpverlening.

Melding huurachterstand bij de gemeente

In het begin bleek dat veel gemeenten nog geen dan wel geen goede werkwijze hadden ontwikkeld voor het verwerken van de aanmeldingen. Inmiddels heb ik vernomen dat steeds meer gemeenten een goed stappenplan hebben ontwikkeld voor het aanmelden van de achterstanden.

De gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rotterdam, Haarlemmermeer, Zwolle en Lelystad hanteren dezelfde werkwijze . Hieronder treft u het stappenplan van voornoemde gemeenten aan.

Stap 1

Allereerst moet u het Landelijk Convenant Vroegsignalering ondertekenen. Indien u dit nog niet gedaan heeft kunt u met kantoor contact opnemen, zodat wij u de link voor het ondertekenportaal kunnen doen toekomen.

Stap 2

Landelijk zijn er 2 systemen aangewezen voor de aanmelding van huurachterstanden. Dit zijn Inforing/RIS en BKR/VPS. De hierboven genoemde gemeenten maken gebruik van het systeem RIS. U moet zich aanmelden bij Inforing, zijnde de leverancier van RIS via de website www.inforing.nl

Stap 3

Als u bovengenoemde stappen heeft doorlopen, kunt u de achterstanden aanmelden via een in te vullen webformulier of in bulk uploaden via een csv-bestand.

U moet hierbij de volgende gegevens aanleveren:

  • Naam van de huurder;
  • Adres van de huurder;
  • Contactgegevens van de huurder (telefoon en e-mailadres);
  • Hoogte van de achterstand;

Stap 4

De meeste gemeenten verwerken de aanmeldingen per de 25e van de maand. Daarna kunt u via het systeem een uittreksel maken van uw aanmelding. Vervolgens dient u het bewijs van aanmelding aan ons te doen toekomen.

Melissa Blankenstein

mr. M.J. (Melissa) Blankenstein

Jurist/Toegevoegd Gerechtsdeurwaarder

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram