boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Explootvrije dagen

Data waarop BoitenLuhrs geen officiële ambsthandelingen mag uitvoeren

Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitbrengen tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Ook mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. Daarnaast wordt door het Ministerie van Justitie ook een aantal gelijkgestelde explootvrije dagen vastgesteld, waarop een deurwaarder geen ambtshandelingen mag verrichten.

De volgende data gelden als explootvrije dagen voor 2023:

 • 01 januari (Nieuwjaarsdag)
 • 7 april (Goede Vrijdag)
 • 9 april (Eerste Paasdag
 • 10 april (Tweede Paasdag)
 • 27 april (Koningsdag)
 • 28 april (gelijkgestelde dag na Koningsdag)
 • 05 mei (Bevrijdingsdag)
 • 18 mei (Hemelvaart)
 • 19 mei (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
 • 29 mei (Tweede Pinksterdag)
 • 25 december (Eerste Kerstdag)
 • 26 december (Tweede Kerstdag)

Wat is een gelijkgestelde dag?

Dit zijn dagen die gelijk worden gesteld aan een algemeen erkende feestdag. Op deze dagen mag een gerechtsdeurwaarder geen ambtshandelingen verrichten.

Wat is een ambtshandeling?

De volgende werkzaamheden worden volgens artikel 2 van de gerechtsdeurwaarderswet gezien als ambtshandeling:

 • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
 • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
 • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
 • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
 • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Zijn er uitzonderingen op explootvrije dagen waardoor er toch ambtshandelingen verricht mogen worden?

Ja, die zijn er. Een rechter kan hiervoor toestemming verlenen. Er kan hierbij gedacht worden aan een situatie waarbij een kort geding zo spoedeisend is, dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat er een conservatoir beslag moet worden gelegd.

Heeft u vragen over explootvrije dagen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Klant worden?
Vertrouwt u op onze daadkracht en professionaliteit? Klik hieronder om klant te worden.
Ruim 93% succesvolle incasso’s
Rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel
24/7 online overzicht
Wij scoren een 8+
Account aanmaken
Ik krijg graag advies

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram