boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Melden van huurachterstanden door de verhuurder

Verhuurders & Woningcorporaties

Wij u al uitgebreid geïnformeerd over het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening (BGS). Dit betreft de verplichting van de verhuurder om de achterstand van de huurder van een woning te melden bij de gemeente. Als u dit artikel nog een keer wilt lezen, kan dat hier.

De rechtbank Amsterdam heeft al eerder aangegeven dat vanaf 1 juli 2021 uit de dagvaarding moet blijken dat de verhuurder aan haar informatie- en meldverplichting heeft voldaan. De verhuurder moet hiervan ook bewijs overleggen. Uit het bewijs moet blijken dat de verhuurder de huurder heeft gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening, dat zij de achterstand van de huurder bij de gemeente gaat melden en dat zij de achterstand daadwerkelijk bij gemeente heeft gemeld. Als dit bewijs niet bij de dagvaarding is toegevoegd zou de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van woonruimte afgewezen kunnen worden.

De rechtbank Noord-Nederland heeft ons inmiddels laten weten dat zij vanaf 1 november 2021 hetzelfde beleid zal gaan hanteren als de rechtbank Amsterdam. Er is nog steeds geen sprake van landelijk beleid, maar zoals eerder aangegeven hebben wij onze dagvaardingen inmiddels hierop aangepast. Wij verwachten namelijk dat dit alsnog landelijk doorgevoerd gaat worden.

Zoals beschreven in onze eerdere nieuwsbrief hebben wij de mededeling naar de huurder opgenomen in de wik-brief, ook wel 14-dagenbrief genoemd. Deze aangepaste wik-brief kunt u hier vinden. Wanneer wij voor u de wik-brief sturen, kunt u van ons op een gegeven moment een bericht krijgen dat u de huurder moet aanmelden bij de gemeente. U moet vervolgens ook het bewijs van deze aanmelding naar ons sturen. Als u het incassodossier op de huurder aan ons kantoor heeft overgedragen, zelf de wik-brief heeft gestuurd en de huurder niet heeft gewezen op de mogelijkheid van gemeentelijke schuldhulpverlening, zullen wij u verzoeken de huurder hier alsnog op te wijzen en de huurder aan te melden bij de gemeente. Indien de huurder bij u heeft aangegeven dat hij niet bij de gemeente wil worden aangemeld, moet u dit bezwaar ook naar ons te sturen, waarna wij het traject voor u kunnen vervolgen. Pas als u deze stappen heeft doorlopen, kan een eventuele gerechtelijke procedure worden opgestart waarbij wij ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming kunnen vorderen.

Inmiddels hebben wij van een aantal van u de vraag gekregen hoe de schuld bij de gemeente aangemeld moet worden. Het is belangrijk dat u eerst contact opneemt met de contactpersoon vroegsignalering van de desbetreffende gemeente. Aan deze contactpersoon vraagt u op welke manier u de achterstand moet aanmelden. Veel gemeenten zullen u vragen om de huurachterstanden te melden volgens het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Zodra u dit convenant heeft getekend, kunt u vervolgens de huurachterstand melden via het systeem waarmee de desbetreffende gemeente werkt.

Aanmelden bij de gemeente Den Haag

Wij hebben inmiddels contact gelegd met de Projectmanager Vroegsignalering van de gemeente Den Haag, zodat wij u kunnen uitleggen hoe de aanmelding bij de gemeente Den Haag verloopt. Voor aanmeldingen bij andere gemeenten moet u dus vooraf contact opnemen met de eerder genoemde contactpersoon vroegsignalering. Hieronder treft u het stappenplan voor de gemeente Den Haag aan.

Stap 1

Allereerst moet u het Landelijk Convenant Vroegsignalering ondertekenen. Het convenant kunt u via deze link downloaden. Hieronder treft u de link aan voor het ondertekenportaal.

Klik hier voor de aanmeldlink.

Stap 2

Landelijk zijn er 2 systemen aangewezen voor de aanmelding van huurachterstanden. Dit zijn Inforing/RIS en BKR/VPS. De gemeente Den Haag maakt gebruik van het systeem RIS. U moet zich aanmelden bij Inforing de leverancier van RIS www.inforing.nl

Stap 3

Als u bovengenoemde stappen heeft doorlopen, kunt u achterstanden aanmelden via een in te vullen webformulier of in bulk uploaden via een csv-bestand.

U moet hierbij de volgende gegevens aanleveren:

  • Naam van de huurder;
  • Adres van de huurder;
  • Contactgegevens van de huurder (telefoon en e-mailadres);
  • Hoogte van de achterstand;

Stap 4

U ontvangt een bewijs van aanmelding. Deze moet u bewaren. Mocht u na 30 dagen geen terugkoppeling hebben ontvangen, dan kunt u door met de incassoprocedure.

Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of wij het proces van aanmelden bij de gemeente voor u kunnen verzorgen. Wij hebben hierop nog geen terugkoppeling ontvangen, zodat u vooralsnog het proces van aanmelden zelf moet verzorgen. Mochten er wijzigingen optreden dan komen wij daar  uiteraard bij u op terug.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ondergetekende.

Als wij veel vragen ontvangen van verhuurders over het aanmelden van huurachterstanden, kunnen wij samen met de gemeente Den Haag nog een online sessie plannen om deze vragen te beantwoorden.

Melissa Blankenstein

mr. M.J. (Melissa) Blankenstein

Jurist/Toegevoegd Gerechtsdeurwaarder

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram