boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Aanmaning voorbeeld

Een aanmaning, ook wel een sommatie genoemd, is een brief waarin de schuldeiser verzoekt om betaling van een nog openstaande factuur. Deze mededeling volgt vaak na het sturen van meerdere betalingsherinneringen. Een aanmaningsbrief is dwingend(er) van toon en dient ertoe uw debiteur een allerlaatste betalingsmogelijkheid te bieden voordat de vordering over wordt gedragen aan een gerechtsdeurwaarderskantoor.

Een aanmaning of sommatie wordt verstuurd als de termijn is verstreken waarbinnen de verplichting had moeten plaatsvinden. Dus stel: u verstuurt een factuur waarop staat vermeld dat deze binnen 30 dagen betaald moet worden en de verplichting wordt niet in deze termijn voldaan, dan is uw debiteur in ‘verzuim’. Na deze datum kunt u betalingsherinnering(en) sturen. Mocht de debiteur na herhaaldelijk herinneren nog steeds niet betalen dan kan er een aanmaning verstuurd worden.

In de aanmaning wordt vermeld dat er een betalingsachterstand is ontstaan. Het verschuldigde bedrag wordt vernoemd en het betalingstermijn waarin u wenst dat de achterstand wordt voldaan. Daarnaast kan in deze brief ook verwezen worden dat er rechtsmaatregelen getroffen zullen worden als na de termijn nog steeds niet betaald is.

Een aanmaning voorbeeld kunt u hieronder downloaden

Klant worden?
Vertrouwt u op onze daadkracht en professionaliteit? Klik hieronder om klant te worden.
Ruim 93% succesvolle incasso’s
Rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel
24/7 online overzicht
Wij scoren een 8+
Account aanmaken
Ik krijg graag advies

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram