boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Executieveiling

Verkoop aandelen

28 februari 2023, 11:00

Regulusweg 11, 2516 AC, ’s-Gravenhage

Verkocht zullen worden alle geplaatste aandelen in het kapitaal van:
Busbiker Europe B.V. (Busbiker)

Deze openbare verkoop vindt plaats op verzoek van de pandhouders die thans een pandrecht hebben op de aandelen in Busbiker. De verkoop vindt plaats ten laste van Jacob Frederik Group B.V. (JFG). De partij die de aandelen op de veiling gegund krijgt, zal alle genoemde aandelen verkrijgen (vrij van pandrecht).

Wilt u de volledige veilingvoorwaarden verkrijgen? Of heeft u interesse in het informatiememorandum (IM)? Vul dan onderstaand formulier in.

Voorwaarde voor de verstrekking van dit IM is dat de geïnteresseerde partij zich bindt aan een geheimhoudingsovereenkomst.

De pandhouders behouden zich het recht voor de veiling te verdagen, de datum of het tijdstip te wijzigen of de veiling geen doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld wanneer JFG alsnog aan haar verplichtingen tegenover de pandhouders voldoet.

Klant worden?
Vertrouwt u op onze daadkracht en professionaliteit? Klik hieronder om klant te worden.
Ruim 93% succesvolle incasso’s
Rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel
24/7 online overzicht
Wij scoren een 8+
Account aanmaken
Ik krijg graag advies

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram