boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Ik wil mijn

Schulden betalen

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Uiteraard heeft iedere schuldeiser recht op zijn geld, maar gerechtsdeurwaarders dienen daarin onafhankelijk te werken. Deurwaarders zijn immers én zelfstandig ondernemer én openbaar ambtenaar. Vanuit het bekleden van het ambt, dienen zij o.a. onpartijdig en onafhankelijk te zijn. De deurwaarder zal dus ook de schuldenaar/debiteur de weg wijzen wanneer deze daarom vraagt.

Voor meer informatie hierover kunt u hier contact op nemen met ons.

Wij ondersteunen bij

Ik kan niet betalen
Betaalregelingen
Voorkomen van schulden

Uw vordering 
nu betalen

U kunt op iedere vestiging van BoitenLuhrs betalen. Daarnaast kunt u veilig betalen met iDEAL.
Vordering betalen
Hulp nodig bij betalen?

U bent gevraagd te betalen

Optie 1
U wilt direct betalen.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat u de vordering in één keer voldoet. U voorkomt daarmee extra (rente)kosten. Indien u door uw financiële situatie niet in één keer kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden.
Optie 2
U wilt niet betalen.
U bent het niet eens met de vordering en u wilt daarom niet betalen. Het is verstandig om uw verweer schriftelijk kenbaar te maken.
Optie 3
U kunt niet betalen.
Indien u wel zou willen betalen maar door uw financiële situatie niet kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden.

Vragen over 
uw vordering

Is mijn betaling ontvangen?

U kunt zelf controleren of uw betaling is ontvangen door in te loggen op www.boitenluhrs.nl/login. Daar wordt de status van uw dossier iedere dag bijgewerkt. Het kan dus een dag duren voordat uw betaling zichtbaar is op persoonlijke pagina, ook al is de betaling al ontvangen.

Ook kunt controleren of uw betaling is ontvangen door te bellen naar het telefoonnummer wat op uw aanmaning en persoonlijke pagina staat. Of via het algemene nummer 088-999 36 66. Houdt u wel altijd uw dossiernummer bij de hand.

U heeft een betekening ontvangen.

Er is een gerechtsdeurwaarder bij u langs geweest. De gerechtsdeurwaarder heeft aan u een vonnis overhandigd of wanneer u niet thuis was het vonnis bij u in de brievenbus gedaan. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’.

In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na te komen. Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaarder voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming van de veroordeling af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen of bezittingen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

1 Verzet: als u niet bent verschenen bij de rechter dan is er sprake van een zogenaamd verstekvonnis. U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet. Hiertoe moet de eiser nu door u worden gedagvaard. Het opstellen van een dagvaarding is niet makkelijk en daarom is het verstandig zonodig juridische bijstand te vragen. Let er op dat de termijn om in verzet te gaan in beginsel vier weken is nadat u het vonnis persoonlijk hebt ontvangen of hebt aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang. LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen, dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak (zie hieronder).

2 Hoger Beroep: als u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep, als de vordering zoals de eiser die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is toegewezen) meer dan € 1.750,= bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling.

Ik heb een dagvaarding ontvangen.

Er is een gerechtsdeurwaarder bij u langs geweest. De gerechtsdeurwaarder heeft aan u een dagvaarding overhandigd of wanneer u niet thuis was de dagvaarding bij u in de brievenbus gedaan. U bent opgeroepen om te  verschijnen in een rechtszaak. Het tijdstip en locatie kunt u terugvinden op (veelal) de eerste pagina van de dagvaarding.

U heeft een aantal mogelijkheden om te doen:

  • U bent het eens met de vordering. U kunt dan het gehele bedrag betalen. Het bedrag dient uiterlijk 3 dagen voor de zitting door ons te zijn ontvangen. Het bedrag wat u moet betalen kunt u terug vinden op de laatste pagina van de dagvaarding. Twijfelt u of het bedrag juist is? Belt u dan met het telefoonnummer dat bovenaan op de eerste pagina van de dagvaarding staat.
  • U bent het eens met de vordering, maar kunt niet één keer betalen. Neemt u dan contact op met het telefoonnummer dat bovenaan op de eerste pagina van de dagvaarding staat. De mogelijkheden voor een regeling zullen met u worden besproken. LET OP: als u een regeling treft dan zal de zitting wel doorgaan. U betaalt dan ook de kosten van de rechtszaak.
  • Wanneer u het niet eens bent met de vordering dan kunt u verweer indienen. Dit kunt u doen door (wanneer uw zaak bij de kantonrechter voorkomt) persoonlijk te verschijnen of u stuurt iemand die u machtigt en namens u verschijnt. Ook kunt u uw verweerschriftelijk indienen op de wijze zoals omschreven op de eerste/tweede pagina van de dagvaarding. Zorg dat als u uw verweer schriftelijk indient u dit in tweevoud doet.
U ben het niet eens met de vordering.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de vordering die tegen u is ingediend. Wanneer dit het geval is dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken kan alleen wanneer er nog geen vonnis door de rechter is gewezen. U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk kenbaar maken.

  • U kunt uw bezwaar indienen via uw persoonlijke pagina
  • U kunt uw bezwaar mailen naar het emailadres die u op uw aanmaning kunt terug vinden
  • U kunt uw bezwaar per post versturen naar Postbus 45608, 2504 BA ’s-Gravenhage

Let op: vermeld bij uw bezwaar tenminste het volgende:

  • Dossiernummer
  • Inhoudelijke onderbouwing van het bezwaar
  • Eventuele bewijsstukken

Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij dit met onze opdrachtgever bespreken. U ontvangt altijd eerst een inhoudelijke reactie van ons, voordat wij verder gaan met de incasso.

Wat is de actuele stand van zaken?

U kunt 24 uur per dag inloggen op uw persoonlijke pagina om de actuele stand van zaken terug te vinden. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben dan kunt u direct vanuit uw inlogomgeving een vraag mailen of u belt met ons kantoor via het telefoonnummer 088-999 36 66.

1 2 3 5
Bekijk alle vragen

Samen aan de slag

Indien u wel zou willen betalen maar door uw financiele situatie niet kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden. Wanneer u de vordering in termijnen wilt betalen dan dient u uw eerste termijn van uw
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram