boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders
BoitenLuhrs 50 jaar

Over BoitenLuhrs

Het afhandelen van incassoprocedures is een vak apart. BoitenLuhrs Incasso | Gerechtsdeurwaarders doet dat al sinds 1972 vanuit dezelfde duidelijke principes. Eerlijkheid, vertrouwen en rechtvaardigheid in de contacten met alle betrokkenen – opdrachtgevers, leveranciers en debiteuren – zijn voor onze incassospecialisten sleutelbegrippen die er toe doen. Principes die de kans op een succesvol incassotraject te vergroten.

Onze ervaren professionals geloven in ‘afspraak is afspraak’ en heldere communicatie. Zij scheppen de juiste verwachtingen en voorkomen onnodige verrassingen. Alles is er op gericht om incassokwesties zo efficiënt en effectief mogelijk op te lossen.

Te laat betalen kost de economie en samenleving een hoop geld. Het MKB in Nederland loopt structureel veel geld mis door oninbare facturen. Voor sommige bedrijven leidt dit zelfs tot een faillissement. Die neerwaartse spiraal moeten we te allen tijde voorkomen en doorbreken.

Adequaat debiteurenbeheer draagt bij aan de oplossing. Onze specialisten adviseren en ondersteunen hun opdrachtgevers bij het inrichten en handhaven van een optimaal en doelmatig debiteurenbeheer. Zodat zij de financiële risico’s beheersbaar houden en vanuit een gezonde bedrijfsvoering de aandacht kunnen richten op de activiteiten van vandaag en morgen.

Gerechtsdeurwaarder sinds 1972

BoitenLuhrs ontstaat in 2001 uit de fusie van Gerechtsdeurwaarderskantoor Boiten (opgericht in 1972) en het kantoor van de gerechtsdeurwaarders Luhrs en Van der Lubbe (opgericht in 1977).

Nadat het kantoor in 2010 is overgenomen, heeft in juni 2011 een naamswijziging plaatsgevonden naar BoitenLuhrs Incasso | Gerechtsdeurwaarders. Inmiddels is het kantoor uitgegroeid tot een middelgroot kantoor met zo’n 30 professionele medewerkers, met kantoren in Amsterdam en Den Haag. BoitenLuhrs levert incasso-en gerechtsdeurwaardersdiensten door Nederland en zonodig ook daarbuiten.

Ons team

BoitenLuhrs heeft een team van ruim 30 incassospecialisten. Deze incassospecialisten hebben ruime ervaring in verschillende aandachtsgebieden en disciplines. Daarnaast is er veel aandacht voor het opleiden van de werknemers waardoor het kennisniveau hoog wordt gehouden. Daardoor bent u als ondernemer, instelling of particulier in elke fase van het incassotraject verzekerd van de juiste kennis en een optimale dienstverlening. Vanuit gespecialiseerde product-marktcombinaties voegen de specialisten daar branchespecifieke kennis en expertise aan toe. Zo beloven én leveren wij u maatwerk en kwaliteit.

Gespecialiseerde teams in specifieke product-marktcombinaties

  • Verenigingen van eigenaren
  • Midden- en kleinbedrijf
  • Verhuurders & woningcorporaties
  • Legal
  • Overheid en semi- overheid
  • Particulieren
  • Alimentatie

Onze keurmerken

ISO  9001

BoitenLuhrs Incasso | Gerechtsdeurwaarders is ISO 9001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij 100% voldoen aan alle eisen die nodig zijn. Wij evalueren en verbeteren onze processen continu.

Normen voor Kwaliteit (KBvG)

Alle gerechtsdeurwaarders van BoitenLuhrs dienen net als al hun collega’s in Nederland te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Kwaliteitsnormen die zijn opgenomen in een door de KBvG vastgestelde verordening.

De Normen voor Kwaliteit hebben o.a. betrekking op klantenwerving, contracten, dossierbehandeling, communicatie, ICT, financiële administratie, continuïteit en personeel en organisatie. Iedere twee jaar moeten de gerechtsdeurwaarders zich door externe auditors op deze normen laten beoordelen. Wanneer niet aan deze normen wordt voldaan, kan de tuchtrechter worden ingeschakeld. Al onze gerechtsdeurwaarders voldoen aan de Normen voor Kwaliteit.

Tevens wordt toezicht gehouden door het Bureau Financieel Toezicht en door de Kamer voor gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank Amsterdam.

MVO

BoitenLuhrs Incasso | Gerechtsdeurwaarders gaat bewust om met mens en milieu. Via specifiek beleid en doelgerichte keuzes brengen we dat in praktijk.

Helaas is een papierloos kantoor (nog) niet mogelijk. Wij ontkomen er niet aan om papier te gebruiken, aangezien er dagelijks vele rechtsgeldige brieven moeten worden verstuurd. Het papier dat wij gebruiken is voorzien van FSC keurmerk. En om papier te sparen stimuleren wij digitaal dossierbeheer. Zo kunnen onze klanten hun documenten online invoeren en beheren.

Incasso is mensenwerk. In ons werk hebben voortdurend oog voor de belangen van alle betrokkenen. Natuurlijk voor die van de schuldeiser, onze opdrachtgever. Uiteraard heeft hij recht op zijn geld. Maar de gerechtsdeurwaarder dient altijd onafhankelijk en onpartijdig te werken. Immers, in de uitoefening van zijn ambt is hij zowel zelfstandig ondernemer als openbaar ambtenaar. Wij spannen ons in om hoge ethische maatstaven te handhaven zoals die in onze contracten zijn vastgelegd.

Maar ook degene van wie geld wordt gevorderd, wordt gehoord en de weg gewezen wanneer daarom wordt gevraagd. We onderscheiden ons hiermee in een veranderende markt, waarin efficiëntie en winstmaximalisatie steeds meer leidend zijn. Naar onze mening verdienen alle betrokkenen in een zaak een persoonlijke aanpak.

Uw vordering
nu betalen

U kunt op iedere vestiging van BoitenLuhrs betalen. Daarnaast kunt u veilig betalen met iDEAL.
Ideal logo
Vordering betalen
Betaal in termijnen

Samen aan de slag

Indien u wel zou willen betalen maar door uw financiele situatie niet kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden. Wanneer u de vordering in termijnen wilt betalen dan dient u uw eerste termijn van uw
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram