boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Vonnis ontvangen

Vonnis ontvangen. Wat nu?

U heeft een vonnis ontvangen van de gerechtsdeurwaarder. Hij heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. Met de overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft u kennis van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na te komen.

Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaarder voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming van de veroordeling af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen of bezittingen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen.

1. Verzet

Als u niet bij de rechter bent verschenen dan is er sprake van een zogenaamd ‘verstekvonnis’. U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet. Hiertoe moet degene die geld van u wil ontvangen door u worden gedagvaard. Het opstellen van een dagvaarding is niet gemakkelijk en daarom is het verstandig juridische bijstand te vragen. Let er op dat de termijn om in verzet te gaan in beginsel vier weken is nadat u het vonnis persoonlijk hebt ontvangen of hebt aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang.

LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen, dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak (zie hieronder).

2. Hoger Beroep

Als u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen – onder omstandigheden – in hoger beroep als de vordering van de eiser meer is dan € 1.750. Dat is dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter is toegewezen. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen.

In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling.

Het is aan te bevelen juridisch advies in te winnen bij het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl), of bij een advocaat of een andere juridische adviseur. U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen.

Let op: deze informatie is opgesteld door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven van de hoofdlijnen van het aan u ‘betekende stuk’. Vanwege dit streven naar eenvoudige uitleg kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Uw vordering
nu betalen

U kunt op iedere vestiging van BoitenLuhrs betalen. Daarnaast kunt u veilig betalen met iDEAL.
Ideal logo
Vordering betalen
Betaal in termijnen

Samen aan de slag

Indien u wel zou willen betalen maar door uw financiele situatie niet kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden. Wanneer u de vordering in termijnen wilt betalen dan dient u uw eerste termijn van uw
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram