boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Beslag gelegd

Loonbeslag, wat betekent dit?

De gerechtsdeurwaarder heeft aan u laten weten dat er loonbeslag is gelegd. Of is er belag gelegd op uw uitkering. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een ‘exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend’. Wat betekent dit voor u?

Uw werkgever of uitkerende instantie is dan verplicht een deel van uw inkomen in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt afgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.

Als u vast in Nederland woont of verblijft valt niet uw gehele inkomen onder het beslag. Een deel van uw inkomsten worden aan u uitbetaald. Dit deel heet de ‘beslagvrije voet’. De gerechtsdeurwaarder zal deze beslagvrije voet berekenen. Hij heeft hiervoor een aantal gegevens over uw inkomsten en uitgaven nodig. De basisgegevens hiervoor ontvangt de deurwaarder van het UWV. Zelf opgeven gegevens is niet meer nodig, tenzij u het oneens bent met de berekening.

De gegevens die u moet overdragen zijn onder meer de hoogte van uw huur en van uw premie ziektekostenverzekering, maar ook eventuele huur- en zorgtoeslag moeten worden opgegeven. Indien u of uw partner naast het inkomen waar beslag op is gelegd nog andere inkomsten hebt dan moet u dit opgeven aan de gerechtsdeurwaarder. Ook wanneer u niet gehuwd bent of buiten gemeenschap van goederen. Met name de inkomsten van uw partner moeten worden opgegeven als daarom wordt gevraagd. Doet u dat niet, dan kan de gerechtsdeurwaarder besluiten dat uw beslagvrije voet wordt gehalveerd. Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen wordt ingehouden en niet aan u wordt uitbetaald.

Wanneer uw gezinssituatie of uw inkomen wijzigt, kan dit van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Geef wijzigingen altijd door aan de gerechtsdeurwaarder. Indien nodig zal hij de beslagvrije voet aanpassen. U kunt contact met ons opnemen om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen, is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Is er beslag gelegd op uw inboedel of auto?

De gerechtsdeurwaarder heeft aan u bekend gemaakt dat er beslaglegging wordt gedaan op uw inboedel/auto.

Er is tegen u een vonnis gewezen of een dwangbevel uitgevaardigd en u heeft geen (volledige) betaling verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uw inboedel en/of uw auto gelegd. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft overhandigd of nog zal overhandigen, staat omschreven welke spullen in beslag worden genomen en op welke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht.

U dient er rekening mee te houden dat er voor de verkoop aankondigingsbiljetten aan uw woning en bij uw gemeente worden opgehangen. Daarnaast wordt er een advertentie in een dagblad geplaatst. U zult deze kosten moeten betalen.

Misschien is uw schuldeiser bereid om met u een betalingsregeling te treffen zodat de verkoop niet door hoeft te gaan. De gerechtsdeurwaarder kan u vertellen of de schuldeiser hiertoe bereid is.

U kunt contact met ons opnemen om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen bij beslaglegging op inboedel of auto. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen, is het verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Er is beslag op mijn bankrekening gelegd. Wat nu?

De gerechtsdeurwaarder heeft aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een ‘exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend’.

Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deel buiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag. Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoals kinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag.

Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te beschikken.

Indien u in acute geldproblemen komt, kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag op te heffen of te beperken. U moet er echter rekening mee houden dat de beslaglegger daartoe niet bereid is.

U kunt contact opnemen met ons om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen, is het verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Let op: deze informatie is opgesteld door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven van de hoofdlijnen van het aan u ‘betekende stuk’. Vanwege dit streven kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Uw vordering
nu betalen

U kunt op iedere vestiging van BoitenLuhrs betalen. Daarnaast kunt u veilig betalen met iDEAL.
Ideal logo
Vordering betalen
Betaal in termijnen

Samen aan de slag

Indien u wel zou willen betalen maar door uw financiele situatie niet kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden. Wanneer u de vordering in termijnen wilt betalen dan dient u uw eerste termijn van uw
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram