boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Ik wil mijn

Schulden betalen

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Uiteraard heeft iedere schuldeiser recht op zijn geld, maar gerechtsdeurwaarders dienen daarin onafhankelijk te werken. Deurwaarders zijn immers én zelfstandig ondernemer én openbaar ambtenaar. Vanuit het bekleden van het ambt, dienen zij o.a. onpartijdig en onafhankelijk te zijn. De deurwaarder zal dus ook de schuldenaar/debiteur de weg wijzen wanneer deze daarom vraagt.

Voor meer informatie hierover kunt u hier contact op nemen met ons.

Wij ondersteunen bij

Ik kan niet betalen
Betaalregelingen
Voorkomen van schulden

Uw vordering 
nu betalen

U kunt op iedere vestiging van BoitenLuhrs betalen. Daarnaast kunt u veilig betalen met iDEAL.
Vordering betalen
Hulp nodig bij betalen?

U bent gevraagd te betalen

Optie 1
U wilt direct betalen.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat u de vordering in één keer voldoet. U voorkomt daarmee extra (rente)kosten. Indien u door uw financiële situatie niet in één keer kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden.
Optie 2
U wilt niet betalen.
U bent het niet eens met de vordering en u wilt daarom niet betalen. Het is verstandig om uw verweer schriftelijk kenbaar te maken.
Optie 3
U kunt niet betalen.
Indien u wel zou willen betalen maar door uw financiële situatie niet kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden.

Vragen over 
uw vordering

Hoe kan ik inloggen op mijn persoonlijke pagina?

Bij de eerste brief die u heeft ontvangen is een code vermeldt. Deze code heeft u nodig om een account aan te kunnen maken. Heeft u nog geen code of bent u deze code kwijt mailt u dan naar info@boitenluhrs.nl. Geef in de mail het volgende aan:

  • Dossiernummer
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • BSN nummer

In verband met de privacy wet- en regelgeving hebben wij deze gegevens nodig om een en ander te kunnen controleren.

Hoe kan ik contact opnemen met BoitenLuhrs?

U kunt op verschillende manieren met ons kantoor contact opnemen:

Ik ontving een dagvaarding van de rechtbank. En nu?

U heeft een dagvaarding ontvangen voor de Rechtbank (dus niet voor de kantonrechter) en bent het niet eens met de vordering. U moet met de dagvaarding naar een advocaat. De advocaat mag namens u verweer indienen bij de rechtbank en zal u verder begeleiden tijdens de procedure.

Ik zit in de schuldhulpverlening. Wat te doen?

Als uw schuld in behandeling is bij een schuldhulpverleningsinstantie dan moet deze binnen 5 werkdagen schriftelijk contact met ons op te nemen, met daarbij een kopie van het voor u opgestelde plan van aanpak. Uw schuldhulpverleningsinstantie dient aangesloten te zijn bij de NVVK of dient haar diensten gratis te verrichten. Voldoet uw schuldhulpverleningsinstantie hier niet aan dan zal er geen informatie aan worden verstrekt.

Als u reeds bent toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dan dient u dit schrijven aan uw bewindvoerder te overleggen en ons de gegevens te verstrekken van uw bewindvoerder, plus de datum van toelating tot de WSNP.

Als u failliet bent verklaard dan dient u dit schrijven aan uw curator te overhandigen en mij de gegevens van uw curator te verstreken, plus de datum van uw faillissement.

Er is beslag op mijn bankrekening gelegd. En nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een ‘exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend’.

Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deel buiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag. Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoals kinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag.

Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te beschikken.

Indien u in acute geldproblemen komt, kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag op te heffen of te beperken. U moet er echter rekening mee houden dat de beslaglegger daartoe niet bereid is.

U kunt contact opnemen met ons om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen, is het verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Let op: deze informatie is opgesteld door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven van de hoofdlijnen van het aan u betekende stuk. Vanwege dit streven kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Bekijk alle vragen

Samen aan de slag

Indien u wel zou willen betalen maar door uw financiele situatie niet kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden. Wanneer u de vordering in termijnen wilt betalen dan dient u uw eerste termijn van uw
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram