boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Kosten doorbelasten aan een appartementseigenaar

VvE

Waar moet je als VvE en als beheerder op letten?

In deze periode van het jaar komen er nog wel eens lekkages voor. Vaak is het niet meteen duidelijk waar de oorzaak van een lekkage gelegen is. De appartementseigenaar die hinder ondervindt van de lekkage zal daarom contact opnemen met de VvE of met de VvE-beheerder, zodat hier onderzoek naar gedaan kan worden.

Als de lekkage veroorzaakt wordt door een gebrek in de gemeenschappelijke delen is de VvE gehouden de oorzaak en de eventuele schade van de lekkage te laten herstellen. Het kan echter ook zo zijn dat de lekkage veroorzaakt wordt door een gebrek in het privé gedeelte van een appartement. In dat geval moet de betreffende eigenaar de oorzaak en de eventuele schade van de lekkage herstellen. Dit volgt uit de bepalingen die zijn opgenomen in de splitsingsakte. De kosten daarvoor moeten dus ook doorbelast worden aan de desbetreffende eigenaar.

Kostenonderzoek

Omdat de opdracht tot het verrichten van het onderzoek door de VvE wordt gegeven, zal de VvE in eerste instantie tot betaling van de factuur moeten overgaan. Indien blijkt dat de oorzaak van de lekkage is gelegen in het privé gedeelte zal de VvE de kosten moeten doorbelasten aan de betreffende eigenaar. Om eventuele discussies bij het doorbelasten van de kosten te voorkomen, is het verstandig de eigenaar voorafgaand aan het onderzoek er – schriftelijk – op te wijzen dat het onderzoek zal worden uitgevoerd op basis van kosten ongelijk. Dit betekent dat de partij die verantwoordelijk is voor het herstel van de lekkage de kosten van het onderzoek draagt. Daarbij is het ook verstandig de eigenaar schriftelijk om een akkoord te vragen. Dit voorkomt dat een eigenaar zich later op het standpunt kan stellen dat hij niet gehouden is de kosten te voldoen nu hij hiertoe geen opdracht zou hebben gegeven.

Kosten herstel lekkage en gevolgschade

Wanneer uit het door de VvE ingestelde onderzoek blijkt dat de lekkage wordt veroorzaakt door een gebrek in het privé gedeelte, is de eigenaar gehouden de oorzaak en eventuele schade op zijn kosten te laten herstellen. Het is daarom aan de eigenaar om te beslissen of het door de VvE ingeschakelde bedrijf de herstelwerkzaamheden mag uitvoeren. De VvE is niet bevoegd een dergelijke opdracht zonder toestemming van de eigenaar te verlenen. Hierbij geldt dat de toestemming eveneens schriftelijk moet worden gegeven. Indien de eigenaar geen toestemming verleent, moet de eigenaar zelf voor herstel zorgdragen. De VvE en de appartementseigenaar die hinder ondervinden van de lekkage dienen de eigenaar in dat geval in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden te laten uitvoeren door een door haar uitgekozen partij. De eigenaar geeft in dat geval zelf opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden.

Indien de eigenaar de oorzaak van de lekkage niet verhelpt, zal de eigenaar door de VvE dan wel de andere appartementseigenaar schriftelijk gesommeerd moeten worden dit alsnog binnen een redelijke termijn te doen. Doet de eigenaar dit niet, dan kan de VvE wel de andere appartementseigenaar de noodzakelijke werkzaamheden laten uitvoeren. Vervolgens kunnen de gemaakte kosten op de eigenaar verhaald worden.

Hulp nodig?

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze juridische afdeling. Ook wanneer bovengenoemde situatie binnen uw VvE speelt en u er niet met de eigenaar uit komt, kunt u contact opnemen met onze juristen zodat zij u verder kunnen helpen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram