boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Update hersteloperatie toeslagenaffaire

AlgemeenOpdrachtgever

Voor gedupeerde ouders die zich vóór 12 februari 2021 bij de Belastingdienst hadden gemeld gold een adempauze tot 1 mei 2021. Op 1 mei 2021 was helaas nog niet duidelijk voor welke ouders een definitief moratorium zou gelden. Inmiddels heeft de Belastingdienst een volledige lijst met (mogelijk) gedupeerde ouders voor de deurwaarders opgesteld.

Hierbij is onderscheid te maken tussen drie groepen:

1. Gedupeerden met een definitief moratorium

Voor de betrokkenen die onder deze groep vallen heeft tussen 12 februari en 1 mei 2021 een beoordeling door de Belastingdienst plaatsgevonden, waarbij is vastgesteld dat de betrokkenen recht hadden op een tegemoetkoming van € 30.000,00. Dit bedrag is inmiddels aan de ouders uitbetaald. Voor deze groep geldt een definitieve adempauze van 1 jaar vanaf de datum van uitbetaling van de tegemoetkoming.

2. Gedupeerden waarvoor geen moratorium meer geldt

Er zijn gedupeerden die al in 2019 of 2020 een tegemoetkoming hebben ontvangen. Op dat moment was er nog geen wet die een adempauze of moratorium mogelijk maakte. Voor deze groep is daarom geen adempauze (meer) van toepassing.

3. Gedupeerden waarvoor nog geen definitief moratorium van toepassing is

De ouders die onder deze groep vallen zijn inmiddels wel aangemerkt als gedupeerden, maar hebben nog geen uitbetaling ontvangen. Voor deze groep geldt daarom op dit moment geen moratorium. Maar zodra de Belastingdienst de uitbetaling van de tegemoetkoming heeft kunnen doen zal er wel een nieuwe adempauze voor deze betrokkenen gaan gelden van één jaar na de datum van uitbetaling. Ook onder deze groep vallen de ouders die zich pas ná 12 februari 2021 hebben gemeld. Voor deze betrokkenen zal in de komende tijd nog een beoordeling worden gedaan. Voor hen geldt geen tijdelijk moratorium, maar op termijn mogelijk wel een definitief moratorium als zij na de beoordeling al gedupeerd worden aangemerkt.

4. De coulancegroep

Een aantal ouders is in eerste instantie niet als gedupeerd aangemerkt. De Belastingdienst verwacht dat een groot deel van deze betrokkenen bij een nieuwe beoordeling toch als gedupeerd zal worden aangemerkt. Voor deze ouders geldt vooralsnog geen moratorium, maar in de toekomst mogelijk wel.

De deurwaarders zullen na overleg met de Belastingdienst en de Staatssecretaris alle ouders waarvoor geen moratorium (meer) geldt eerst telefonisch benaderen. Hierbij zal worden uitgelegd dat er geen adempauze van toepassing is en dat de invordering van de openstaande private schuld weer zal worden opgestart. Voordat wij de invordering ook daadwerkelijk opstarten zullen wij u hierover op dossierniveau informeren. Mocht u de invordering van de schuld toch liever on-hold willen zetten, dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram