boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Out-of-Pocket kosten (OOP-kosten)

AlgemeenOpdrachtgever

We krijgen veel vragen over OOP-kosten, out-of-pocketkosten. In dit artikel staat uitgelegd wat het precies is en waarom u dit moet betalen. Out-of-pocket kosten zijn de kosten die bij de behandeling van een dossier worden gemaakt en die door derden aan de gerechtsdeurwaarder worden gefactureerd.

Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

 • Opvragen van een BRP-uittreksel
 • Raadplegen van het RDW-register
 • Betalen van griffierecht
 • Inschakelen slotenmaker
 • Gebruik maken van een verhuis- en/of transportbedrijf

De  KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) stelde vanaf 1 mei 2014 een nieuwe dwingende bestuursmaatregel vast. Deze regel verbied de voorfinanciering van out-of-pocketkosten.  

Wat betekent dit voor u?

Voorheen maakte de deurwaarder kosten in het dossier en bracht deze bij sluiting pas in rekening. Maar dit is sinds 1 mei 2014 verboden. Tegenwoordig moet er een kostenvoorschot zijn zodat de OOP-kosten gedekt worden. Het  kostenvoorschot wordt dus betaald door de klant(schuldeiser) en wordt niet meer voorgefinancierd door de deurwaarder. Als er geen voorschot is betaald in het dossier, dan mogen wij geen verdere acties en/of maatregelen nemen.

Sinds 2014 moet op schuldeisersniveau de OOP kosten ten alle tijden gedekt zijn. Wij berekenen de hoogte van de dekking dus per portefeuille en niet meer per dossier. Wanneer u als klant meerdere dossiers bij ons hebt lopen, dan kan het zijn dat de ontvangen gelden in het ene dossier ook de OOP-kosten in de andere dossiers van de schuldeiser dekken.

Waarom krijg ik een brief voor een voorschot van de Out-of-Pocketkosten?

Wij zullen maandelijks alle dossiers van een schuldeiser  “fictief afrekenen”. Dat betekent dat het niet uitmaakt of er maandelijks een betaling wordt gedaan of dat er geen betaling binnen is gekomen. Alle ontvangsten en kosten van de portefeuille worden bij elkaar gedaan en dan wordt berekend of per saldo de OOP-kosten gedekt zijn. Wanneer dit niet het geval is, krijgt de schuldeiser een brief met het verzoek om een bedrag in dekking te geven.

Wij zullen periodiek bekijken hoe hoog de dekking moet zijn. Daarna bepalen we of:

 • deze dekking aangevuld dient te worden of;
 • dat er een bedrag teruggestort kan worden.

Van daadwerkelijke verrekening met gemaakte kosten in de incassodossiers is geen sprake. Als u een brief ontvangt met het verzoek een bedrag in dekking te geven dan is dat gebaseerd op de financiële mutaties in de dossiers en de verwachtte OOP-kosten.

Hoe weet ik welke Out-of-Pocket kosten bij welk dossier horen?

Niet. De OOP-kosten zijn niet te koppelen aan een dossier. Wat u wel kunt zien is de afrekening van een dossier. Hier op staan:

 • Naam debiteur
 • Bedrag van de vordering
 • Oorzaak vordering
 • Gemaakte kosten (incl. kosten van derden)
 • Evt verrekening kosten met geïncasseerde gelden
 • Bedrag ontvangen/betaald door opdrachtgever

De Out-of-Pocketkosten brieven geven alleen het totaalbedrag aan dekking dat gestort of terugbetaald wordt op schuldeiserniveau. De Out-of-Pocketkosten brieven zijn praktisch gezien niets anders dan verzoeken om de dekking aan te vullen of een berichtgeving dat een gedeelte van de dekking weer aan de opdrachtgever wordt terugbetaald. Vergelijk het simpel met een rekeningcourant verhouding met de bank. Wanneer u in het rood staat, dan moet het saldo worden aangevuld. Als u een positief saldo heeft, dan kunt u geld van de rekening afhalen.

Heeft u verder nog vragen over de OOP-kosten? Bel dan met ons sales team op 088-9993666 of stel uw vraag hier via ons contactformulier.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram