boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Kinderopvang Toeslagaffaire: afwikkeling private schulden en einde moratorium

Kinderopvang Toeslagaffaire

Op 4 oktober 2021 vond er op ons kantoor een werkbezoek plaats van de staatssecretaris van Financiën. Als kantoor hebben wij een inkijk gegeven in de werkzaamheden en de rol die de gerechtsdeurwaarders hebben in  de uitvoering van de moratoriums die gedupeerden van de Toeslagenaffaire toegekend hebben gekregen.

Door het moratorium kunnen schuldeisers op dit moment geen schulden op gedupeerden verhalen die door de Toeslagenaffaire zijn ontstaan. Het kabinet heeft al langere tijd geleden besloten dat naast de publieke schulden ook de private schulden van de gedupeerden betaald moet worden. In de afgelopen periode heeft de  Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en de Belastingdienst daarvoor de nodige voorbereidingen getroffen. Ook de KBvG en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders zijn gesprekspartner bij deze voorbereidingen. Deze voorbereidingen zijn onlangs afgerond, zodat met ingang van het nieuwe jaar begonnen kan worden met de afwikkeling van deze private schulden. Omdat de eerste moratoriums van gedupeerden per 12 februari 2022 aflopen, is het van belang om vlot van start te gaan. Hieronder kunt u lezen welke schulden voor vergoeding in aanmerking komen en hoe het afwikkelingsproces er uitziet. 

Welke private schulden zullen worden overgenomen door de Belastingdienst? Op 21 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën het beleidsbesluit betalen private schulden openbaar gemaakt. Onder bepaalde voorwaarden mag de belastingdienst de private schulden van gedupeerden overnemen of betalen. De schulden moeten zijn ontstaan ná 1 januari 2006 en opeisbaar zijn geworden vóór 1 juni 2021. Onder deze schulden vallen alle openstaande vorderingen van de gedupeerde ouder of toeslagenpartner. Daarin begrepen rente, incassokosten, gerechtelijke en executiekosten.

Er zijn ook schulden die niet door de Belastingdienst worden overgenomen of betaald worden. Dan gaat het om:

  • Schulden die al zijn voldaan
  • Privé schulden die niet notarieel zijn vastgelegd
  • Schulden die al zijn gecompenseerd 
  • Schulden uit een onrechtmatige daad

Hoe verloopt de afwikkeling als het moratorium is afgelopen?

De afwikkeling staat in grote lijnen vast. Duidelijk is dat de Sociale Banken Nederland zijn belast met de uitvoering van de afwikkeling van de schulden. De sociale banken zullen zorgen dat er een portaal komt waar de gedupeerde zijn schulden kan indienen. Let op: dit moet de gedupeerde zelf regelen! Uiteraard kan de gedupeerde ondersteuning vragen aan een schuldhulpverlener of bewindvoerder. Twee uitzonderingen hierop zijn: schulden aan zorgverzekeraars waarbij de wanbetalersregeling van het CAK van toepassing is en de alimentatieverplichtingen. Deze schulden kunnen op verzoek van de zorgverzekeraar of het LBIO worden uitbetaald.

Vanaf 5 januari 2022 kan een gedupeerde met zijn DigiD via www.schuldenwijzer.nl een actuele lijst met schulden downloaden. In deze lijst zijn alle schulden opgenomen die de deurwaarders in behandeling hebben en waarin de rechter al uitspraak heeft gedaan. Deze schuldenlijst kan dan worden ingediend bij de Sociale Banken Nederland, die voor uitbetaling zal zorgen van de schulden die onder deze regeling vallen. De betaling worden aan de deurwaarder gedaan. Deze manier van indienen wordt door de Belastingdienst, de Sociale Banken Nederland en de KbvG aanbevolen omdat hiermee een snelle afhandeling gewaarborgd is. Hiermee wordt hopelijk voorkomen dat de incassering van de schulden na het einde van de adempauze weer wordt hervat.

Let op: Voor schulden waarvoor nog geen vonnis is uitgesproken zal de gedupeerde contact moeten opnemen met de deurwaarder of schuldeiser. Deze schulden zal de gedupeerde zelf bij de Sociale Banken Nederland moeten indienen, naast de lijst die via Schuldenwijzer.nl is te downloaden.

Wat zijn de gevolgen voor u als opdrachtgever?

Wanneer een dossier onder bovengenoemde regeling valt zult u het verzoek van ons ontvangen om het dossier nog aan te houden tot het moment dat de uitbetaling heeft plaatsgevonden.

Mocht uw vordering niet onder het beleidsbesluit vallen dan zullen wij u daarover informeren en het dossier weer opstarten. Wij zullen dan beginnen om de betrokkene ervan op de hoogte te brengen dat de vordering buiten het beleidsbesluit valt en de betrokkene in de gelegenheid stellen om met een betalingsvoorstel te komen.

Meer informatie kunt u vinden op:

www.schuldenwijzer.nl

www.sbn.nl

Wij kunnen ons voorstellen dat alles best complex en ingewikkeld is. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram