boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Betekening van een exploot aan een betrokkene zonder bekende woon- of verblijfplaats

Algemeen

Een exploot in het openbaar betekenen

Wanneer een betrokkene geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, dient een exploot ‘in het openbaar’ aan/hem haar betekend te worden. Met ‘in het openbaar’ wordt kort gezegd bedoeld dat een uittreksel van het exploot, dat bij de rechtbank is betekend, bekend wordt gemaakt in een regionaal of landelijk verschijnend dagblad. De bedoeling daarvan is dat de betrokkene via de krant bekend wordt met het voor hem bestemde exploot en vervolgens een kopie ervan op kantoor ophaalt. De ervaring in de beroepspraktijk is echter dat deze wijze van bekendmaken weinig effect heeft. Slechts heel zelden komt de betrokkene daadwerkelijk op kantoor om een kopie in ontvangst te nemen.

Wetswijziging

Mede naar aanleiding van een door de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) opgesteld advies is in juni 2014 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan om deze wijze van bekendmaking te wijzigen in een manier die meer effect zal hebben. Het voorstel is onlangs aangenomen en zal per 1 juli a.s. in werking treden.

De wetswijziging houdt in dat de publicatie van het exploot niet meer in een fysiek dagblad plaatsvindt, maar via de elektronische weg door een advertentie in de Staatscourant te plaatsen. De Staatscourant wordt online uitgegeven. De verwachting is dat bij deze wijze van bekendmaking de kans groter is dat de betrokkene de advertentie onder ogen krijgt en vervolgens een kopie van het exploot opvraagt. De wetswijziging is dus in het belang van degene voor wie het betekende exploot bestemd is. Maar ook voor de rechtzoekende partij heeft de wijziging een positief gevolg, de beperkte kosten van een publicatie in de Staatscourant. In tegenstelling tot de enkele honderden euro’s van een publicatie in de krant, bedragen deze kosten slechts € 5,00 per advertentie.

Conclusie

Nu duidelijk is dat deze wet per 1 juli a.s. in werking zal treden, kan het vanuit het oogpunt van kostenbesparing verstandig zijn nog even te wachten met de betekening van een exploot wanneer dit ‘in het openbaar’ moet worden gedaan. U kunt zich daarmee immers de hoge kosten van een krantenadvertentie besparen. Onze medewerkers zullen u daarover adviseren wanneer in uw dossier zich deze mogelijkheid voordoet. Na 1 juli a.s. zal deze vraag zich uiteraard niet meer voordoen, omdat de publicatie in een fysiek dagblad dan sowieso verleden tijd is. Heeft u hier nog vragen over kunt u hier contact opnemen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram