boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Adempauze voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire

AlgemeenOpdrachtgever

De afgelopen maanden is er veel media-aandacht geweest voor de ‘Toeslagen-affaire’ die onder meer tot de val van het Kabinet heeft geleid. Eerder werd al bekend dat de gedupeerde ouders in ieder geval een tegemoetkoming van € 30.000,00 zouden krijgen. Staatssecretaris van Huffelen maakte bekend dat de overheid alle schulden zou kwijtschelden en riep private schuldeisers op hetzelfde te doen.

eel van de gedupeerde ouders zitten nog altijd in de schulden. Dit bemoeilijkt het uitkeren van de tegemoetkoming. Een gevolg zou namelijk kunnen zijn dat de ouders direct worden geconfronteerd met beslagen, waardoor zij geen beschikking hebben over het bedrag van € 30.000,00.

Moratorium

Inmiddels is er een wet aangenomen die de gedupeerde ouders moet beschermen tegen beslagen, zodat zij over de volledige tegemoetkoming kunnen beschikken. Verder wordt hiermee rust en ruimte gecreëerd om een oplossing te vinden voor de schulden van deze gedupeerde ouders. Dit is geregeld door middel van een moratorium, ook wel een adempauze of afkoelingsperiode genoemd. Ouders die zich vóór 12 februari 2021 bij de belastingdienst hebben gemeld krijgen een adempauze tot en met 1 mei 2021. Zodra de tegemoetkoming van € 30.000,00 is uitgekeerd zal een adempauze starten van 1 jaar na de uitkering. Voor gedupeerden die zich ná 12 februari 2021 hebben gemeld geldt dit nog niet. Voor deze groep zal het moratorium pas ingaan als het bedrag ook daadwerkelijk is uitgekeerd.

Wat betekent dit voor u?

Wij zullen iedere week een lijst van de Belastingdienst ontvangen met de gedupeerde ouders voor wie een afkoelingsperiode geldt. De dossiers van deze ouders zullen wij stil moeten leggen. Mocht dit in één van uw dossiers het geval zijn dan ontvangt u daarover te zijner tijd bericht van ons. Het is nog niet bekend of en, zo ja, hoe private schuldeisers zullen worden gecompenseerd door de Belastingdienst. Hierover zal op termijn meer bekend worden.

Het is goed mogelijk dat wij ook een melding van de Belastingdienst ontvangen voor dossiers die inmiddels afgesloten zijn. Hiervan zal door ons een bestand worden bijgehouden. Zodra de Belastingdienst duidelijkheid heeft gegeven over een eventuele compensatie aan schuldeisers, dan zullen wij u ook in de gearchiveerde dossiers benaderen.

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk om hier contact op te nemen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram