boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Verhoging BTAG tarieven

AlgemeenOpdrachtgever

Als gerechtsdeurwaarder heb je verschillende taken. Enerzijds ben je als ondernemer bezig om voor je opdrachtgever het best mogelijk resultaat te halen en anderzijds ben je als openbaar ambtenaar bezig om ambtshandelingen uit te voeren, bijvoorbeeld door gerechtelijke stukken uit te reiken en ontruimingen uit te voeren.

Ook het tarievenstelsel is tweeledig. Tussen de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder is sprake van marktwerking, tussen de opdrachtgever en de schuldenaar is sprake van wettelijk vastgestelde tarieven.

Bij het uitreiken van een exploot is de schuldenaar een wettelijk vastgesteld tarief verschuldigd. Deze tarieven worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld en jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). De vaste tarieven voor ambtshandelingen komen voort uit een kostprijsonderzoek. Dit is uitgevoerd bij de totstandkoming van de Gerechtsdeurwaarderswet op verzoek van het (destijds) ministerie van Justitie.

De Verordening Grenzen Tariefmodellen is een verordening die tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek van de Commissie Grenzen Tariefmodellen. De commissie heeft twee jaar lang onderzoek gedaan naar de verschillende soorten tariefmodellen. Uit eerder onderzoek bleek dat tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder er positieve gevallen waren van de marktwerking wat sinds de totstandkoming van de Gerechtsdeurwaarderswet mogelijk is. Daarnaast werd ook duidelijk in de praktijk dat dit de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder in het geding bracht.

Met de totstandkoming van de Verordening Grenzen Tariefmodellen wordt het voor opdrachtgevers onmogelijk dat zij verdienen aan de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder. Of dat financiële risico’s bij gerechtsdeurwaarders wordt neergelegd. Hiermee wordt de kwaliteit van de beroepsgroep beter geborgd.

De vaste tarieven zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG) en worden jaarlijks geïndexeerd. Uit onderzoek is gebleken dat de tarieven jaren met een te laag percentage zijn geïndexeerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom besloten om de schuldenaarstarieven per 1 juli 2021 te indexeren met gemiddeld 15 %.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram