boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders
BoitenLuhrs 50 jaar

Vergoeding kosten warmtelevering

Algemeen

Het Besluit Servicekosten zou aangepast worden, zodat woningcorporaties (na wijziging van de Warmtewet) de kosten voor collectieve warmte-installaties (afschrijving en onderhoud) in de servicekosten op zouden kunnen nemen. Dat gaat echter niet door omdat – onder meer door het advies van de Adviescommissie Huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten – de Minister juridische problemen voorziet. 

Warmtewet en het Besluit Servicekosten

Vanaf 1 juli 2019 vallen verhuurders die warmte leveren aan hun huurders niet meer onder de dan in werking tredende gewijzigde Warmtewet. De levering van warmte maakt vanaf dan deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten meer nodig. De gevolgen kort op een rij:

  • De Warmtewet is niet meer van toepassing op warmteleveranciers die tevens verhuurder zijn.
  • De wet is ook niet meer van toepassing op Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en evenmin op energie-BV’s die dochterondernemingen zijn van corporaties.
  • Als de huurder daarom vraagt, blijft de verhuurder wel verplicht om individuele meters aan te brengen. Ook blijft de verhuurder verplicht om de kostenverdeling te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling.
  • Geschillen tussen huurder en verhuurder over de levering van warmte en de afrekening van de kosten kunnen voortaan worden voorgelegd aan de Huurcommissie,  niet meer de Geschillencommissie Warmtelevering.
  • De verhuurder kan de kosten van de levering van warmte via de servicekosten (naast de huurprijs) bij huurders in rekening brengen.

De bedoeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat was, dat verhuurders ook de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties zouden kunnen doorberekenen in de servicekosten. Maar het was juridisch onduidelijk of dit wel kan. Om dit op te lossen, had minister Ollongren (BZK) toegezegd dit op te nemen in het Besluit Servicekosten.

Dat blijkt juridisch echter ook niet mogelijk.

Wat nu?

De kosten voor afschrijving en onderhoud van de collectieve warmte-installaties moeten onderdeel worden van de kale huur. Het ministerie heeft laten weten bereid te zijn een eenmalige mogelijkheid te bieden om een huurcorrectie hiervoor buiten de huursom te laten (voor verhuurders die bij inwerkingtreding van de Warmtewet (2014)  daadwerkelijk de kale huur hebben verlaagd).

De bestaande leveringsovereenkomsten moeten worden opgezegd en de huurders moeten daarover worden geïnformeerd.

Er wordt intussen nog discussie gevoerd over de vraag of de halve punt aftrek in het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor elk verwarmd vertrek ongedaan moet worden gemaakt. Deze aftrek is destijds immers ingevoerd omdat een deel van de onderhoudskosten via het warmtetarief (uit de Warmtewet) bij de huurder in rekening moest worden gebracht.

Heeft u vragen n.a.v. bovenstaand artikel? Neem dan gerust contact op met TK advocaat Joost Donkersloot op 071-535 80 20.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram