boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Keurmerken

ISO  9001

BoitenLuhrs Incasso | Gerechtsdeurwaarders is ISO 9001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij 100% voldoen aan alle eisen die nodig zijn. Wij evalueren en verbeteren onze processen continu.

Normen voor Kwaliteit (KBvG)

Alle gerechtsdeurwaarders van BoitenLuhrs dienen net als al hun collega’s in Nederland te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Kwaliteitsnormen die zijn opgenomen in een door de KBvG vastgestelde verordening.

De Normen voor Kwaliteit hebben o.a. betrekking op klantenwerving, contracten, dossierbehandeling, communicatie, ICT, financiële administratie, continuïteit en personeel en organisatie. Iedere twee jaar moeten de gerechtsdeurwaarders zich door externe auditors op deze normen laten beoordelen. Wanneer niet aan deze normen wordt voldaan, kan de tuchtrechter worden ingeschakeld. Al onze gerechtsdeurwaarders voldoen aan de Normen voor Kwaliteit.

Tevens wordt toezicht gehouden door het Bureau Financieel Toezicht en door de Kamer voor gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank Amsterdam.

MVO

BoitenLuhrs Incasso | Gerechtsdeurwaarders gaat bewust om met mens en milieu. Via specifiek beleid en doelgerichte keuzes brengen we dat in praktijk.

Helaas is een papierloos kantoor (nog) niet mogelijk. Wij ontkomen er niet aan om papier te gebruiken, aangezien er dagelijks vele rechtsgeldige brieven moeten worden verstuurd. Het papier dat wij gebruiken is voorzien van FSC keurmerk. En om papier te sparen stimuleren wij digitaal dossierbeheer. Zo kunnen onze klanten hun documenten online invoeren en beheren.

Incasso is mensenwerk. In ons werk hebben voortdurend oog voor de belangen van alle betrokkenen. Natuurlijk voor die van de schuldeiser, onze opdrachtgever. Uiteraard heeft hij recht op zijn geld. Maar de gerechtsdeurwaarder dient altijd onafhankelijk en onpartijdig te werken. Immers, in de uitoefening van zijn ambt is hij zowel zelfstandig ondernemer als openbaar ambtenaar. Wij spannen ons in om hoge ethische maatstaven te handhaven zoals die in onze contracten zijn vastgelegd.

Maar ook degene van wie geld wordt gevorderd, wordt gehoord en de weg gewezen wanneer daarom wordt gevraagd. We onderscheiden ons hiermee in een veranderende markt, waarin efficiëntie en winstmaximalisatie steeds meer leidend zijn. Naar onze mening verdienen alle betrokkenen in een zaak een persoonlijke aanpak.

Klant worden?
Vertrouwt u op onze daadkracht en professionaliteit? Klik hieronder om klant te worden.
Ruim 93% succesvolle incasso’s
Rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel
24/7 online overzicht
Wij scoren een 8+
Account aanmaken
Ik krijg graag advies

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram