boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders transparant

Voorbeeldbrief WIK

WIK staat voor Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

WIK staat voor Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet is juli 2012 in werking gezet en heeft als doel voornamelijk consumenten en kleine bedrijven te beschermen tegen onredelijke incassokosten en onduidelijkheid over de verschuldigdheid en de hoogte van incassokosten wegnemen.

Bij consumenten incasso's is de WIK dwingend recht. Afwijken van dit recht kan niet, tenzij het ten voordele is van de consument. Voordat de consument incassokosten verschuldigd is, moeten er twee acties worden ondernomen. Ten eerste moet de consument in verzuim raken en daarna moet de consument nog 14 dagen de tijd krijgen om alsnog te betalen. De laatste actie moet schriftelijk gebeuren middels de zogeheten veertiendagenbrief.

Voordat een consument incassokosten verschuldigd is, moet de schuldeiser twee hordes nemen. Ten eerste moet de consument in verzuim geraken. De tweede horde is dat de in verzuim verkerende consument nog veertien dagen de tijd wordt gegund om alsnog te betalen. Dit moet schriftelijk gebeuren middels de zogeheten veertiendagenbrief.

In deze WIK brief moeten de gevolgen van niet betaling worden aangegeven, waaronder het bedrag dat aan incassokosten verschuldigd zal zijn (artikel 6:96 lid 5 Burgerlijk Wetboek). Dit is om consumenten te waarschuwen, zodat ze niet verrast worden door de incassokosten.

Het veertiendagentermijn start op ‘de dag na aanmaning’. Als de brief per gewone post wordt verstuurd dan kan er in beginsel vanuit worden gegaan dat de brief op de 2e dag nadat de brief verstuurd wordt, door de consument wordt ontvangen. Zondagen, maandagen en officiële feestdagen tellen niet mee als (post)dag.

Download een voorbeeld van de WIK ofwel veertiendagenbrief hieronder

WIK BTW-plichtig

WIK niet BTW-plichtig

Klant worden?
Vertrouwt u op onze daadkracht en professionaliteit? Klik hieronder om klant te worden.
Ruim 93% succesvolle incasso's
Rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel
24/7 online overzicht
Wij scoren een 8+
Account aanmaken
Ik krijg graag advies

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Volg ons op
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram