boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders
BoitenLuhrs 50 jaar

WIK-brief voor verhuurders van woningen

WIK-brief bij huurachterstanden woningen

Per 1 januari 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS). In deze wet is aan de gemeenten een verplichting opgelegd om aan vroegsignalering te doen. Daarnaast is in deze wet opgenomen dat vaste lasten partners signalen moeten uitwisselen over bewoners die betalingsachterstanden hebben. Denk hierbij aan leveranciers van elektriciteit, gas, water, warmte, zorgverzekering en verhuurders.

Samen met de gewijzigde Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening is ook per 1 januari 2021 het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening (BGS) in werking getreden. In voornoemd Besluit is opgenomen dat u als verhuurder van een woning verplicht bent om huurachterstanden te melden bij de gemeenten. Dit wordt vroegsignalering van schulden genoemd. Meer informatie hierover kunt hier lezen.

U bent al bekend met het feit dat u bij huurachterstanden van woningen een zogenaamde WIK-brief moet sturen. In deze brief stelt u een betalingstermijn waarbinnen de huurder nog zonder aanvullende kosten kan betalen. Ook geeft u al aan welke incassokosten erbij komen (en de BTW daarover) als de huurder niet tijdig betaalt. Wij hebben voor u nu een WIK-brief opgesteld waarmee u ook invulling geeft aan de wetswijzigingen per 1 januari 2021.

Klant worden?
Vertrouwt u op onze daadkracht en professionaliteit? Klik hieronder om klant te worden.
Ruim 93% succesvolle incasso’s
Rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel
24/7 online overzicht
Wij scoren een 8+
Account aanmaken
Ik krijg graag advies

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram