boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders
BoitenLuhrs 50 jaar

Het proces-verbaal van constatering

Algemeen

Bij diensten die de deurwaarder levert wordt vaak gedacht aan het incasseren van een vordering, het uitbrengen van stukken, het leggen van beslag of het ontruimen van woningen. Dit is logisch omdat deze handelingen wel het grootste deel van een dag in het leven van de deurwaarder vormen. Maar de deurwaarder kan méér voor u betekenen. Vandaag neem ik u mee door het proces-verbaal van constatering.

In de regel zijn wij allemaal uitgerust met ogen, oren, een neus en handen. Dit zijn dan ook de instrumenten waarmee een deurwaarder het proces-verbaal van constatering tot stand brengt. Het beginsel is eigenlijk best simpel. Een opdrachtgever wil graag iets vastgelegd hebben in een proces-verbaal. De deurwaarder gaat naar de door de opdrachtgever gewenste plaats en constateert wat daar gebeurt. Dat leg hij vast in een proces-verbaal en stelt dit proces-verbaal ter beschikking aan de opdrachtgever. In de juridische wereld bestaat er zoiets als dwingende bewijskracht. Een proces-verbaal van de deurwaarder is een voorbeeld van een akte die dwingende bewijskracht heeft. Dat houdt in dat hetgeen in die akte staat voor waarheid wordt aangenomen. Is iemand het niet eens met hetgeen in de akte staat, dan moet hij daar tegenbewijs voor leveren. Dat is een lastige en vaak onmogelijke opdracht.

Misschien vraagt u zich af in welke situaties het nu handig is om zo’n proces-verbaal te laten opmaken. Ik zal u meenemen in een aantal voorbeelden:

  1. Stel dat u een woning heeft die u verhuurd. Na enige tijd ontstaat het vermoeden dat uw huurder er niet meer woont, maar het gehuurde heeft verhuurd aan iemand anders. U weet het echter niet zeker. Omdat onderhuur verboden is, komt u wel graag te weten of er iemand anders woont. De deurwaarder kan dan voor u langsgaan en constateren wat daar gebeurt. Als iemand de deur open doet, legt de deurwaarder de personalia van diegene vast in het proces-verbaal. Ook de informatie die hij van diegene krijgt, kan hij vastleggen. Mocht diegene hem vertellen dat hij de woning inderdaad huurt van de oorspronkelijke huurder, kan de deurwaarder dit vastleggen in het proces-verbaal. Als u dan moet procederen tegen die huurder, kan het proces-verbaal dienen als bewijs.
     
  2. Het cliché is waar: een echtscheiding kent vaak alleen maar verliezers. Niet alleen gedurende de scheiding, maar ook erna. Denkt u bijvoorbeeld aan het innen van achterstallige alimentatie. Maar ook het treffen én nakomen van een goede omgangsregeling. Vooral in dat laatste kan de deurwaarder een rol spelen. Als er tussen partijen onenigheid bestaat over het nakomen van een omgangsregeling, kan de deurwaarder ter plaatse komen om vast te leggen wat er gebeurt. Zo kan hij vastleggen of het kind gehaald wordt op de afgesproken data en tijden. Dat kan zowel op verzoek van de moeder als op verzoek van de vader gebeuren. Mochten partijen dan verder moeten procederen over een omgangsregeling of de inspanningen die partijen leveren om van die regeling een succes te maken, dan kan het proces-verbaal dienen als bewijs.
     
  3. U kunt als verhuurder geconfronteerd worden met een huurder die overlijdt. Dat kan, zeker voor eventuele erfgenamen, een emotionele gebeurtenis zijn. Juridisch gezien ontstaat er dan een ‘grijs gebied’. U weet immers vaak niet op korte termijn of de erfgenamen de erfenis zullen aanvaarden, beneficiair aanvaarden  of verwerpen. En na twee maanden komt er juridisch gezien wel een einde aan de huurovereenkomst. U mag na twee maanden dus het gehuurde betreden en eventueel leeg halen. Vaak worden de spullen – die natuurlijk niet aan de verhuurder toekomen, maar aan mogelijke erfgenamen – door de verhuurder opgeslagen in afwachting van een beslissing van de erfgenamen. De deurwaarder kan dan ter plaatse komen om te constateren welke zaken er in het gehuurde staan. Zo heeft u als verhuurder altijd een akte waarin staat welke zaken de deurwaarder in het gehuurde heeft aangetroffen. Vaak maakt de deurwaarder foto’s van die zaken en hecht deze aan het proces-verbaal. Mochten de erfgenamen dan stellen dat er écht een heel duur schilderij aan de muur hing toen u het gehuurde leeg haalde, kunt u dat betwisten door het overleggen van die akte.
     
  4. ​U heeft hard gewerkt aan een product of website. Net nu u de vruchten daarvan wil plukken en dit product wil aanbieden of de website wil lanceren, ziet u dat een concurrent datzelfde product of eenzelfde soort website onder een andere naam aan het ontwikkelen is. U kunt de deurwaarder dan laten constateren wat de activiteiten van uw concurrent zijn of wat voor een inhoud de website van uw concurrent heeft. Mocht u bijvoorbeeld een auteursrecht, patent of octrooirecht hebben op dat product of die website, dan kan het proces-verbaal van de deurwaarder u helpen in de te voeren procedure tegen uw concurrent.

In een proces-verbaal legt de deurwaarder vast wat er in een bepaalde situatie is gebeurd. Alleen feitelijke dingen mag de deurwaarder vastleggen. Zo mag hij bijvoorbeeld vastleggen dat er grote scheur in uw plafond zit, maar mag hij niet vastleggen dat dit een gebrek is of dat het huis hierdoor in kan storten. Alleen hetgeen de deurwaarder kan zien, horen, ruiken of voelen kan hij vastleggen. Op die manier wordt een probleem dat u heeft tastbaar door middel van het proces-verbaal van constatering. Het maakt uw zaak sterker en stelt u in staat om écht iets aan dat probleem te doen. Zo ziet u dat een deurwaarder méér kan betekenen voor u dan alleen het incasseren van een vordering.

Wilt u een proces-verbaal van constatering inzetten? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram