boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders
BoitenLuhrs 50 jaar

Digitaal BeslagRegister voor Gerechtsdeurwaarders

AlgemeenDebiteurLegal

Sinds 1 januari 2016 zijn alle deurwaarderskantoren aangesloten op het Digitaal BeslagRegister (DBR). In dit register staan alle inkomensbeslagen geregistreerd die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd. Door raadpleging van dit register voorafgaand aan een gerechtelijke procedure of een inkomensbeslag kan de deurwaarder beter inschatten of uw vordering geïnd zal worden. Dit is nadat u een uitspraak van de rechter heeft gekregen. Eén van de doelen van dit register is dus het voorkomen van onnodige kosten.

Informatie- en bevestigingsverplichting

Wanneer op het moment van raadpleging van het register de verwachting bestaat dat uw vordering niet binnen drie jaar geïnd zal kunnen worden, zijn wij verplicht u hierover aantoonbaar te informeren. U krijgt in die gevallen dus een e-mail of brief van ons. Mogen wij alle informatie uit het register met u delen? Nee, wij mogen ‘slechts’ melden dat uit de raadpleging is gebleken dat de inning (waarschijnlijk) langer dan drie jaar zal duren. Niet meer en niet minder. Wanneer u ondanks onze melding de gerechtelijke procedure toch wil starten, dient u dit aantoonbaar aan ons te bevestigen. Pas ná deze bevestiging mag de gerechtelijke procedure worden gestart of het beslag worden gelegd.  

Service Level Agreement (SLA)

Ondanks het goede doel dat het Digitaal BeslagRegister dient, is deze informatie- en bevestigingsverplichting voor schuldeisers, die grote aantallen vorderingen ter incasso aanbieden (zogenoemde ‘repeatplayers’) of ongeacht de uitkomst van de raadpleging de gerechtelijke procedure willen starten, vaak een inefficiënte hindernis in het incassoproces.

Om deze hindernis efficiënter te nemen is het toegestaan om van te voren afspraken te maken over de handelswijze na raadpleging van het register en de invulling van de informatie- en bevestigingsverplichting. Vooraf kan worden vastgelegd in welke gevallen de incassoprocedure voortgezet kan worden en hoe de deurwaarder de schuldeiser informeert. Op deze manier hoeven de deurwaarder en de schuldeiser niet op elkaar te wachten. Vooraf is immers duidelijk hoe gehandeld moet worden.

SLA voor VvE-vorderingen

Ook voor VvE-vorderingen is het mogelijk om van te voren afspraken in een SLA vast te leggen. In een eerder artikel hebben wij u al eens uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen van de komst van het Digitaal BeslagRegister. In dat artikel hebben wij onder andere uitgelegd dat het sowieso zinvol is om een gerechtelijke procedure te starten. Dit is wanneer de voorafgaande incassofase niet tot betaling heeft gelegd. De VvE heeft immers de mogelijkheid om bij voorrang van andere schuldeisers haar vordering (gedeeltelijk) op het appartementsrecht van het niet betalende VvE-lid te verhalen. Dit, en meer zaken, kan vastgelegd worden in een SLA. Hierdoor loopt de incassoprocedure beter door en kunt u zich weer bezig houden met de hoofdzaken van uw dienstverlening aan uw VvE’s.

Momenteel bekijken wij ook nog de mogelijkheid om een dergelijke SLA op te stellen voor huurvorderingen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Voor meer informatie over het Digitaal BeslagRegister en deze Service Level Agreement voor VvE-vorderingen kunt u een e-mail sturen naar sales@boitenluhrs.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram