boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

De verjaring van een vonnis

Algemeen

De bevoegdheid van een schuldeiser om een vonnis te executeren verloopt na 20 jaar. Wat houdt een verjaring van een vonnis precies voor u in? We geven hieronder een korte toelichting.

Termijnen

De bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een vonnis verjaart na verloop van 20 jaar (3:324 lid 1 BW). Net als bij rechtsvorderingen kan de verjaring echter worden gestuit zodat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen (3:325 lid 1 jo 3:319 lid 1 BW). De nieuwe verjaringstermijn is hetzelfde als de oorspronkelijke termijn, maar niet langer dan 5 jaar (3:319 lid 1 BW). 

Sluitingshandelingen

Het stuiten van de verjaring kan op verschillende manieren: door het sturen van een schriftelijke aanmaning, door de betekening van het vonnis, door het erkennen van de vastgestelde verplichting in de uitspraak en tot slot door elke daad van tenuitvoer-legging van het vonnis zodra daarvan mededeling is gedaan aan de wederpartij (betekening) (3:325 lid 2 BW). 

Wat betekent dit praktisch?

De verjaring van een vonnis van 1 januari 2015 moet binnen 20 jaar worden gestuit, dus uiterlijk op 31 december 2034. De termijn van 20 jaar kan met maximaal, steeds met, 5 jaar worden verlengd. Dit houdt in dat alleen stuitingshandelingen vanaf 15 jaar tot 20 jaar na het vonnis de oorspronkelijke termijn kan verlengen. Vanaf 1 januari 2030 tot 31 december 2034 zal een stuitingshandeling de termijn verlengen tot na 2034. Immers, stuitingshandelingen binnen 15 jaar na datum vonnis zouden een verlenging van 5 jaar inhouden en dus nog binnen de oorspronkelijke termijn van 20 jaar vallen en de oorspronkelijke, minimale, termijn van 20 jaar dus niet verlengen.

Tot slot

Wanneer er een dossier, waarin vonnis is, gesloten wordt wegens gebrek aan verhaal is het goed om rekening te houden met de verjaringstermijn, de stuitings-mogelijkheden en de gevolgen van een verjaarde vordering. Heeft u nog vragen over de verjaring van een vonnis, neemt u dan gerust contact met ons op.

Geschreven door Mr.G.M. Malda, juriste.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram