boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

De executie ten laste van de erfgenamen

Algemeen

Eindigt de executie van een vonnis bij de dood van de debiteur of gaat het dan ten laste van de erfgenamen?

In de praktijk vraagt men zich regelmatig af wat te doen indien de debiteur overlijdt na het wijzen van een veroordelend vonnis of nadat het vonnis aan de schuldenaar betekend is. Is de executoriale titel (vonnis) nog te executeren? Met andere woorden: is een beslag ten laste van een bekende erfgenaam of de gezamenlijke erfgenamen mogelijk?

Heeft de schuldenaar nog een vordering?

Bedenk dat in het kader van bovengenoemd onderwerp de allereerste vraag moet zijn: bestaat de vordering nog? Is de vordering vervallen? Uitgangspunt is dat elke vordering blijft bestaan, tenzij de wet of (algemene voorwaarden van) het contract/de overeenkomst anders bepaalt. Raadpleeg dus altijd allereerst de inhoud van de overeenkomst welke u met de tegenpartij heeft gesloten (welke geleid heeft tot het vonnis).

Overgang van vermogen

Binnen het beslag- en executierecht staat iemands vermogen dat geëxecuteerd wordt centraal. Normaliter is de debiteur zoals genoemd in de executoriale titel (vonnis) eigenaar van dit vermogen, maar dit vermogen kan ook aan een ander gaan toebehoren. Dit vermogen kan een positief of een negatief saldo vertonen.

Tegen wie richt de executie ?

De erfgenamen worden van rechtswege schuldenaar van de schulden van de overleden debiteur. De wet zegt niet dat een vonnis uitsluitend ten uitvoer kan worden gelegd tegen degene die met naam en toenaam in het vonnis tot betaling is veroordeeld; wel zegt de wet dat een executoriale titel (vonnis) niet ten uitvoer kan worden gelegd dan na betekening ervan aan de partij tegen wie de executie  zich zal richten. Deze “partij” is veelal de in de executoriale titel (vonnis) genoemde schuldenaar, maar dit kan dus ook een bekende erfgenaam zijn.

Conclusie

Indien uw debiteur overlijdt dan hoeft u geen nieuwe procedure te voeren om uw nog openstaande vordering te verhalen op de erfgenamen. Uiteraard moeten de erfgenamen de erfenis wel hebben aanvaard. Indien uw debiteur komt te overlijden dan zal een onderzoek naar de erfgenamen pas plaatsvinden na ontvangst van uw akkoord. 

Voor vragen kunt u ook altijd hier contact opnemen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram